Psychoterapia grupowa

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności relacyjnych

Jesteśmy istotami społecznymi. Cenimy sobie swoją unikalność i niezależność, ale ważne są dla nas także relacje z innymi osobami. Czasami udaje nam się nawiązywać relacje, w których czujemy się w dobrym kontakcie z drugą osobą, nie tracąc jednocześnie poczucia własnej prawdy i autentyczności. W innych sytuacjach, czy w relacjach z innymi osobami, jest to dla nas trudniejsze. Szukamy wówczas sposobów, aby pozostając w zgodzie z drugą osobą, pozostać równocześnie w zgodzie z sobą samym.

Dla kogo?

Grupa docelowa

Psychoterapia grupowa przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat lepszego funkcjonowania w zakresie tych relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Jest ona skierowana do osób doświadczających poważnych trudności oraz do osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem swoich relacyjnych umiejętności.

Jakie osoby?

Grupa docelowa

 • Osoby obecnie zaangażowane w trudne sytuacje relacyjne
 • Osoby obawiające się doświadczania trudności w różnego typu relacjach w bliższej lub dalszej przyszłości 
 • Osoby doświadczające trudności w relacjach w przeszłości i zainteresowane obecnie lepszym ich zrozumieniem
 • Osoby unikające niektórych relacji ze względu na możliwość wystąpienia w nich trudności (napięć i konfliktów)
 • Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności w różnego typu relacjach
 • Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności bycia w lepszym kontakcie, porozumieniu, czy bliskości z drugą osobą
 • Osoby dążące do pogłębiania świadomości samych siebie w relacjach

Jakie zagadnienia?

Przedmiot spotkań

W ramach grupy poszerzane może być teoretyczne i praktyczne rozumienie zagadnień związanych z dynamiką procesów zachodzących w ramach relacji takich jak, między innymi, poziomy i sposoby komunikacji, poczucie i poziomy bliskości, poczucie wolności i współzależności, przejawy siły i słabości, świadomość bycia w konflikcie oraz sposoby jego rozwiązywania. Jednak zagadnienia poruszane na poszczególnych zajęciach są wnoszone przez uczestników grupy, aby możliwe było jak najlepsze dostosowanie przebiegu spotkań do ich aktualnych potrzeb, możliwości i obszarów zainteresowań.

Jakie możliwości?

Przedmiot spotkań

 • Poszerzanie świadomości przekonań dotyczących bycia w relacjach
 • Rozwijanie rozumienia zagadnień związanych z dynamiką relacji
 • Rozwijanie relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności w różnego typu relacjach z uwzględnieniem ich specyfiki
 • Wspólne pracowanie nad konkretnymi problemami doświadczanymi w relacjach przez poszczególnych uczestników grupy
 • Odkrywanie potencjału rozwojowego dostępnego w sytuacjach trudnych w obszarze poszczególnych sytuacji relacyjnych
 • Czerpanie z dynamiki interakcji zachodzących w ramach grupy

Psychoterapia grupowa „Być w relacji”

termin zostanie ustalony

(termin rozpoczęcia zajęć ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie)

3 miesiące (12 popołudniowych spotkań)
2 godziny (wtorki, 19:00-21:00, co tydzień)
1 800 zł za całość (150 zł za jedno spotkanie)

przystąpienie do grupy poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną
(150 zł za rozmowę kwalifikacyjną)

Praca w grupie

Organizacja spotkań

Grupa psychoterapeutyczna stanowi przestrzeń do wnoszenia różnorodnych zagadnień i problemów doświadczanych przez poszczególne osoby w obszarze relacji w codziennym życiu oraz do poszukiwania w stosunku do nich nowych rozwiązań. Pełni ona także rolę naczynia do badania i rozwijania interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi uczestnikami grupy. Grupa psychoterapeutyczna ma charakter zamknięty w celu zapewnienia jej uczestnikom zwiększonego poziomu bezpieczeństwa i bliskości. Zamknięty charakter grupy oznacza, że w trakcie jej trwania skład uczestników nie ulega zmianie. Uczestników grupy obowiązuje zasada zachowania poufności.

Informacje dodatkowe

Organizacja spotkań

 • Grupa przeznaczona jest dla osób powyżej 20 roku życia
 • Przystąpienie do grupy poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną
 • Zainteresowani uczestnicy grupy mogą korzystać z równoległej terapii indywidualnej – częstotliwość spotkań ustalana jest przez terapeutę wspólnie z uczestnikiem grupy, uwzględniając jego indywidualne potrzeby, możliwości i preferencje
 • Po zakończeniu spotkań grupy możliwe jest uruchomienie II etapu terapii grupowej w formie kolejnych 12 spotkań – program zostaje dopasowany wówczas do potrzeb uczestników danej grupy
 • W sierpniu zajęcia grupowe nie są prowadzone (przerwa wakacyjna)
 • Po dokonaniu wpłaty za zajęcia pieniądze nie podlegają zwrotowi

Copyright © 2017-2023 Centrum Pomocy Psychologicznej WYGRANY-WYGRANY  |  Polityka prywatności

Gdańsk-Wrzeszcz, Wajdeloty 22a/8  |  kontakt@wygrany-wygrany.pl  |  607 921 321