Psychoterapia par

Rozwijanie i pogłębianie relacji z partnerem

Bliskie relacje są dla nas ważne. Pozwalają nam one doświadczać samych siebie oraz otaczającego nas świata w sposób, w który nie możemy zrobić tego w pojedynkę. Są cenne. Są wartościowe. Są znaczące. Czasami jednak trudno jest nam korzystać z tego potencjału i realizować go w praktyce, ze względu na dużą ilość napięć, konfliktów, czy poczucia oddalenia oraz wzajemnego niezrozumienia, których na co dzień w relacji doświadczamy. Mamy wówczas poczucie żalu, straty, niespełnienia oraz tęsknoty za tym, co się nie dzieje, a co w głębi serca czujemy, że mogłoby się wydarzyć.

Dla kogo?

Grupa docelowa

Psychoterapia par przeznaczona jest dla osób, które doświadczają konfliktów i napięć w ramach wzajemnej relacji, a które zainteresowane są przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wzajemnego kontaktu, zrozumienia i bliskości. Jest ona także skierowana do osób, które w ramach wzajemnej relacji dążą do głębszego zrozumienia zachodzących procesów i interakcji oraz pragnących rozwijać w ramach tej relacji swoje interpersonalne (relacyjne) umiejętności. Obejmować może ona także sytuacje, kiedy w ramach wzajemnej relacji nie ma jasności co do tego, czy kontynuować dalej związek, czy też nie.

Jakie osoby?

Grupa docelowa

  • Pary doświadczające konfliktów i napięć w ramach wzajemnej relacji
  • Pary zainteresowane przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wzajemnego kontaktu, zrozumienia i bliskości
  • Pary, które w ramach wzajemnej relacji dążą do głębszego zrozumienia zachodzących procesów i interakcji 
  • Pary, które w ramach wzajemnej relacji pragną rozwijać swoje interpersonalne (relacyjne) umiejętności
  • Pary, które w ramach wzajemnej relacji potrzebują podjąć decyzję, czy kontynuować dalej związek, czy też nie

Charakter spotkań

Przebieg spotkań

Psychoterapia par może mieć charakter krótkoterminowy, skoncentrowana jest wówczas na konkretnym problemie i obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Może mieć ona także charakter długoterminowy i ma wówczas bardziej ogólny charakter, związany z pogłębieniem relacji i zmianą o bardziej kompleksowym charakterze. Taka psychoterapia obejmuje od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Z psychoterapii par można korzystać także w przypadku zainteresowania procesem mediacji i dążenia do wypracowania w jego ramach wspólnego stanowiska. Jest to uzasadnione w przypadku, kiedy wzajemna komunikacja jest zaburzona na tyle, iż uniemożliwia ona stronom konfliktu uczestniczenie w procesie mediacji. Decyzję o przystąpieniu do psychoterapii par można podjąć przed lub w trakcie procesu mediacji. Psychoterapia par może być poprzedzona konsultacją.

Copyright © 2017-2023 Centrum Pomocy Psychologicznej WYGRANY-WYGRANY  |  Polityka prywatności

Gdańsk-Wrzeszcz, Wajdeloty 22a/8  |  kontakt@wygrany-wygrany.pl  |  607 921 321