Psychoterapia indywidualna

Rozwijanie i pogłębianie relacji z samym sobą

Żyjemy w świecie bardzo szybkich zmian, ogromu otaczających nas informacji, różnorodności poglądów, postaw i zachowań oraz wielości rzeczywistych i potencjalnych możliwości. Potrzebujemy się w tym wszystkim odnaleźć oraz nadać sobie i swojemu życiu swój własny, unikalny sens i kształt. Czasami jest to dla nas proste, czasami jednak wywołuje to w nas wiele wewnętrznych konfliktów, napięć i niepewności. Gdy tak się dzieje potrzebujemy chwili zatrzymania i refleksji. Refleksji nad tym, czego doświadczamy obecnie oraz nad tym, co może się w naszym wewnętrznym świecie i w naszym życiu jeszcze wydarzyć.

Dla kogo?

Grupa docelowa

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć wewnętrznych, zainteresowanych przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wewnętrznej równowagi, spójności i integralności. Jest ona także skierowana do osób, które dażą do rozwijania umiejętności pogłębiania kontaktu i relacji z samym sobą, do głębszego zrozumienia siebie, do uzyskania większej samoświadomości, większego poczucia decyzyjności i sprawczości oraz osób zainteresowanych rozwijaniem swoich intrapersonalnych umiejętności i budowania poczucia większej autentyczności w kontakcie z innymi osobami.

Jakie osoby?

Grupa docelowa

  • Osoby doświadczające konfliktów i napięć wewnętrznych
  • Osoby zainteresowane przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wewnętrznej równowagi, spójności i integralności
  • Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności pogłębiania kontaktu i relacji z samym sobą
  • Osoby chcące lepiej siebie zrozumieć i poszerzy samoświadomość
  • Osoby dążące do uzyskania większego poczucia decyzyjności i sprawczości w swoim życiu
  • Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich interpersonalnych (relacyjnych) umiejętności
  • Osoby chcące budować większe poczucie autentyczności w kontakcie z sobą samym, innymi osobami i światem

Charakter spotkań

Przebieg spotkań

Psychoterapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy, skoncentrowana jest wówczas na konkretnym problemie i obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Może mieć ona także charakter długoterminowy i ma wówczas charakter bardziej ogólny, związany z głębszym samopoznaniem i zmianą o bardziej kompleksowym charakterze. Psychoterapia długoterminowa obejmuje od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Z psychoterapii indywidualnej można korzystać także w przypadku pojawienia się konfliktów relacyjnych. Jest to uzasadnione w przypadku, gdy druga strona relacji nie jest zainteresowana wspólną pracą nad obecnymi w relacji trudnościami lub gdy zauważamy, że tworzymy kolejne lub wiele relacji o podobnym charakterze i podobnych problemach. Terapia indywidualna może być poprzedzona konsultacją.

Copyright © 2017-2023 Centrum Pomocy Psychologicznej WYGRANY-WYGRANY  |  Polityka prywatności

Gdańsk-Wrzeszcz, Wajdeloty 22a/8  |  kontakt@wygrany-wygrany.pl  |  607 921 321