O Centrum

Zakres prowadzonej działalności 

"By wszyscy ludzie czuli się wygrani".

– Z szacunkiem wobec każdego człowieka –

Celem prowadzonej w ramach Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY działalności, jest pomaganie ludziom w podnoszeniu jakości ich życia w obszarze szeroko pojętej umiejętności bycia w dobrym kontakcie i relacji zarówno z sobą samym, innymi osobami, jak i światem. Zakres oferowanych usług przeznaczony jest dla osób indywidualnych, par i grup. W zależności od obszaru zainteresowań oraz pojawiających się w życiu wyzwań, możliwa jest odpowiednia forma spotkań, dopasowana do indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą…

Osoby indywidualne

Zakres udzielanej pomocy

 • Pogłębianie kontaktu i relacji z samym sobą
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych
 • Budowanie poczucia większej wewnętrznej równowagi
 • Budowanie poczucia większej wewnętrznej integralności
 • Budowanie poczucia większej wewnętrznej autentyczności
 • Budowanie lepszego kontaktu i relacji z ważnymi osobami
 • Rozwijanie potencjału osobistego

Forma udzielanej pomocy

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia indywidualna
 • Coaching

Pary

Zakres udzielanej pomocy

 • Pogłębianie kontaktu i relacji z partnerem
 • Rozwiązywanie konfliktów partnerskich
 • Budowanie poczucia większej równowagi w relacji z partnerem
 • Budowanie poczucia większej integralności w relacji z partnerem
 • Budowanie poczucia większej autentyczności w relacji z partnerem
 • Budowanie, jako para, lepszego kontaktu i relacji z innymi osobami
 • Rozwijanie potencjału partnerskiej relacji

Forma udzielanej pomocy

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia par
 • Mediacja par

Grupy

Zakres udzielanej pomocy

 • Pogłębianie kontaktu i relacji z różnymi osobami 
 • Rozwiązywanie konfliktów relacyjnych
 • Budowanie poczucia większej równowagi w różnych relacjach
 • Budowanie poczucia większej integralności w różnych relacjach
 • Budowanie poczucia większej autentyczności w różnych relacjach
 • Budowanie, jako rola, lepszego kontaktu i relacji z innymi osobami
 • Rozwijanie potencjału różnych relacji

Forma udzielanej pomocy

 • Terapia grupowa
 • Warsztaty umiejętności w ramach Szkoły relacji

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kiedy zdecydować się na konsultację psychologiczną?

Skorzystanie z konsultacji psychologicznej jest wskazane w przypadku, kiedy nie posiadamy pewności co do tego, jaki rodzaj usług, na ten moment, jest najbardziej dostosowany do naszych potrzeb, czy jest to terapia indywidualna, terapia par, terapia grupowa, czy też zajęcia o bardziej rozwojowym charakterze, jak coaching, czy zajęcia warsztatowe w ramach Szkoły Relacji. Jest ona wskazana także w przypadku, kiedy potrzebujemy pomocy we wstępnym określeniu, na czym polega aktualna trudność, czy wyzwanie, z którymi się mierzymy lub na czym polega niezrealizowana potrzeba, czy aspiracja, którą posiadamy oraz jakie są możliwe kierunki pracy nad nimi i jaki jest możliwy zakres zmian. Można z niej również skorzystać w przypadku, kiedy ma się poczucie, że potrzebujemy spotkań stricte o charakterze konsultacyjnym, doradczym, a nie pracy o charakterze pogłębionym.

Kiedy zdecydować się na terapię indywidualną?

Skorzystanie z terapii indywidualnej jest wskazane w przypadku, kiedy doświadczamy konfliktów i napięć wewnętrznych. Mogą się one przejawiać poczuciem niepokoju, nerwowości, lęku, trudnością z koncentracją, trudnością ze spaniem, chęcią wycofania się z relacji, chęcią wycofania się z określonej aktywności, nadmiernym, kompulsywnym działaniem, poczuciem braku kontroli nad określonymi zachowaniami, myślami, emocjami, etc. Wskazana jest ona, kiedy naszym celem jest przywrócenie lub pogłębienie poczucia wewnętrznej równowagi, spójności i integralności, głębsze zrozumienie siebie i swojego zachowania, stanie się osobą bardziej naturalną i prawdziwą, zarówno w relacji ze sobą, jak i innymi osobami, a także kiedy jesteśmy zainteresowani zrozumieniem mechanizmów, które stoją za tymi procesami.

Kiedy zdecydować się na terapię grupową?

Skorzystanie z terapii grupowej jest wskazane w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani pracą w ramach zachodzących między uczestnikami grupy interakcji, wymianę poglądów, perspektyw i doświadczeń, obserwacją siebie w grupie i uczeniem się nowych zachowań oraz wspólną pracą uczestników grupy nad wybranym zagadnieniem. W przypadku bardzo silnych konfliktów i napięć wewnętrznych wskazane jest odbycie najpierw terapii indywidualnej. Terapia indywidualna może być również prowadzona jako terapia wspierająca pracę w ramach grupy i odbywać się może równolegle do terapii grupowej. Jeśli prowadzona jest przez dwóch różnych terapeutów, oboje terapeuci powinni zostać o tym powiadomieni.

Kiedy zdecydować się na terapię par?

Skorzystanie z terapii par jest wskazane w przypadku, kiedy doświadczamy silnych napięć i konfliktów w ramach relacji partnerskiej. Jest ona wskazana wówczas, kiedy nie rozumiemy tej sytuacji, kiedy mamy poczucie ponoszenia wysokich kosztów związanych z tym stanem rzeczy i kiedy nie potrafimy odnaleźć lub zastosować innych form współistnienia i współdziałania. Jest ona wskazana także wówczas, kiedy jesteśmy zainteresowani bliższym przyjrzeniem się mechanizmom i interakcjom zachodzącym w ramach wzajemnej relacji, gdy zależy nam na jej pogłębieniu, na poczuciu większej bliskości i poprawie wzajemnej komunikacji. Jest ona wskazana jedynie wtedy, gdy obie strony relacji są zainteresowane wspólną pracą nad zmianą.

Kiedy zdecydować się na mediację?

Skorzystanie z mediacji par jest wskazane w przypadku, kiedy para zainteresowana jest rozstrzygnięciem jasno zdefiniowanego konfliktu. Dotyczy to takich sytuacji, jak ustalenie określonych rozwiązań dotyczących planowanego rozwodu, separacji, opieki nad dzieckiem, czy podziału majątku, ale także innych sytuacji, niekoniecznie związanych z planowanym rozwodem, czy separacją, a wymagających rozstrzygnięcia, ze względu na istniejący lub potencjalnie mogący zaistnieć znaczący konflikt interesów. Wskazana jest także w przypadku, kiedy stronom konfliktu zależy na uzyskaniu porozumienia stron w formie pisemnej.

Kiedy zdecydować się na coaching?

Skorzystanie z coaching’u relacji jest wskazane w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani rozwinięciem swoich interpersonalnych umiejętności i znalezieniem nowych sposobów funkcjonowania w ramach relacji z określoną osobą lub większą ilością osób o podobnej strukturze osobowości, relacji stanowiącej dla nas trudność, wyzwanie lub inspirację do rozwoju i zmiany. Jest ona wskazana w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani pracą nad własną zmianą w tym zakresie, wiedząc równocześnie, że druga strona relacji nie jest bezpośrednio zainteresowania pracą nad zmianą własną.

Kiedy zdecydować się na zajęcia w Szkole relacji?

Skorzystanie z zajęć w ramach Szkoły relacji wskazane jest w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani doskonaleniem swoich interpersonalnych umiejętności. Wskazane jest ono zatem, kiedy napotykamy na okresowe trudności i wyzwania w obecnych partnerskich, rodzinnych lub zawodowych relacjach, kiedy chcemy w obszarze tych relacji rozwijać się i zmieniać, a także kiedy jesteśmy zainteresowani poznawaniem zachodzących w ramach tych relacji mechanizmów i interakcji. W przypadku bardzo silnych konfliktów i napięć relacyjnych wskazane jest odbycie najpierw terapii par lub terapii indywidualnej.

W jaki sposób umówić się na pierwsze spotkanie?

W celu umówienia się na pierwsze spotkanie proszę skontaktować się telefonicznie lub mailowo. W zapytaniu wysłanym drogą SMS-ową lub mailową proszę podać preferowany oraz opcjonalny dzień spotkania wraz z przedziałem czasowym, według przykładu podanego poniżej. Umożliwi to szybsze ustalenie dogodnego dla obu stron terminu. Odpowiedź zwrotna zostanie udzielona w ciągu 24 godzin. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.

Przykład
Preferowany dzień spotkania: wtorek między godziną 17:00-20:00, środa między godziną 17:00-19:00
Opcjonalny dzień spotkania: piątek między godziną 16:00-18:00.

Gdzie odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się w Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY w Gdańsku-Wrzeszczu. Ulica Wajdeloty zlokalizowana jest niedaleko Dworca SKM, po stronie Galerii Metropolia. Budynek znajduje się od Dworca SKM w odległości 5 minut. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem Skype’a. Zapraszam do zapoznania się z dokładnym adresem lokalu wraz z jego zdjęciem i mapką dojazdu do niego oraz adresem Skype na stronie Kontakt.

Ile czasu trwa jedno spotkanie?

Standardowo jedno spotkanie trwa 50 minut. W przypadku terapii grupowej jedno spotkanie trwa 2 godziny. W uzasadnionych przypadkach czas trwania pojedynczego spotkania może zostać wydłużony. Musi to jednak być odpowiednio wcześniej uzgodnione z osobą prowadzącą spotkanie.

Ile czasu trwa cały cykl spotkań?

Konsultacja psychologiczna najczęściej jest pojedynczym spotkaniem. W uzasadnionych przypadkach obejmuje ona kilka spotkań. Terapia grupowa obejmuje 12 spotkań (okres 6 miesięcy: 2 spotkania w miesiącu, każde spotkanie trwa 2 godziny). Ilość spotkań w przypadku pozostałych usług ustalana jest każdorazowo przez osobę prowadzącą spotkania wraz z klientem tak, aby uwzględnić zarówno indywidualne potrzeby klienta, jak i organizacyjne możliwości osoby prowadzącej spotkania.

W jaki sposób odwołać spotkanie?

Spotkanie należy odwołać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego terminu lub nie odwołane wcale, jest płatne według obowiązującej stawki za pojedyncze spotkanie.

Copyright © 2017-2019 Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY | Polityka prywatności

Gdańsk-Wrzeszcz, Wajdeloty 22a/8 | kontakt@wygrany-wygrany.pl | 607 921 321

Projekt: Elegant Websites – High Quality Designs