Mediacja par

Rozwiązanie określonego konfliktu i uzyskanie porozumienia

Gdy znajdujemy się na rozstaju dróg, gdy chcemy dokonać w swoim życiu istotnych zmian i gdy potrzebujemy uwzględnić w tym procesie inne osoby, czasami udaje się nam robić to w sposób płynny i satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych stron, a czasami wywołuje to mnóstwo napięć i konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i relacyjnych, czyniąc ten proces zmiany o wiele trudniejszym, niż jest to konieczne. W takich sytuacjach osoba z zewnątrz, neutralny obserwator, ktoś osobiście niezaangażowany w daną sytuację i mający do niej większy dystans, może być pomocny.

Dla kogo?

Grupa docelowa

Mediacja par przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwiązaniem, w ramach wzajemnej relacji, określonego konfliktu, wypracowaniem w tym zakresie wspólnego stanowiska oraz spisaniem porozumienia stron. Jest ona skierowana głównie do osób, które rozważają lub planują wystąpić o separację lub rozwód. Może ona jednak obejmować także inne zagadnienia związane ze wspólnym funkcjonowaniem w ramach wzajemnej relacji. W uzasadnianych przypadkach proces mediacji może objąć dalszych członków rodziny oraz osoby pozostające w innego typu relacjach, niż relacje partnerskie.

Jakie osoby?

Grupa docelowa

  • Osoby zainteresowane rozwiązaniem, w ramach wzajemnej relacji, określonego konfliktu
  • Osoby zainteresowane wypracowaniem, w odniesieniu do określonego konfliktu, wspólnego stanowiska
  • Osoby, które rozważają lub planują wystąpić o separację lub rozwód
  • Osoby, które mają nierozwiązany wzajemny konflikt w wybranym obszarze wspólnego funkcjonowania
  • Osoby, które mają nierozwiązany wzajemny konflikt z inna osobą z rodziny, niż aktualny partner życiowy
  • Osoby zainteresowane spisaniem porozumienia stron (dokument)

Charakter spotkań

Przebieg spotkań

Mediacja par obejmuje najczęściej kilka spotkań. Pierwsze spotkanie ma na celu zdefiniowanie konfliktu. Kolejne spotkania są poświęcone rozwiązaniu tego zdefiniowanego na pierwszym spotkaniu zagadnienia. Proces mediacji zakończony jest w momencie uzyskania między stronami konfliktu porozumienia. Mediacja może być poprzedzona konsultacją. Konsultacja psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które pragną zorientować się co do możliwości i kierunku dokonywania zmian oraz osób pragnących zorientować się jaki rodzaj pracy, na ten moment, jest najbardziej dla nich właściwy.

Copyright © 2017-2023 Centrum Pomocy Psychologicznej WYGRANY-WYGRANY  |  Polityka prywatności

Gdańsk-Wrzeszcz, Wajdeloty 22a/8  |  kontakt@wygrany-wygrany.pl  |  607 921 321