Konsultacja psychologiczna

Analiza obszarów i kierunków możliwych zmian

Każdy z nas jest inny i robi rzeczy na swój własny sposób. Dotyczy to także sposobu, w który szukamy inspiracji do zmiany. Inspiracją tą może być książka, która zaciekawi nas swoją treścią, film, który spowoduje, że w naszym wnętrzu coś się poruszy, podczas patrzenia na znaczącą dla nas scenę, rozmowa z przyjacielem, która pozwoli nam poczuć się rozumianym oraz wszystko to, co w sposób istotny porusza nasze serca i nasze umysły. Może być nią również rozmowa z psychologiem, osobą, która może pomóc nam spojrzeć na siebie i swoją życiową sytuację z innej, nowej perspektywy.

Dla kogo?

Grupa docelowa

Konsultacja psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które pragną zorientować się jaki rodzaj pracy, na ten moment, jest najbardziej dla nich właściwy – czy jest to terapia indywidualna, terapia par, terapia grupowa, mediacja, czy też zajęcia o charakterze rozwojowym, takie jak coaching, czy warsztaty rozwijania umiejętności w ramach Szkoły relacji. Jest ona także przeznaczona dla osób, które potrzebują pomocy w zdefiniowaniu, na czym polega ich aktualna trudność, czy wyzwanie, z którymi się mierzą lub też potrzeba, czy aspiracja, której doświadczają i jakie, w związku z tym, możliwe są kierunki pracy nad nimi oraz jakie są możliwe obszary i kierunki zmian.

Jakie osoby?

Grupa docelowa

  • Osoby, które pragną zorientować się jaki rodzaj pracy, na ten moment, jest najbardziej dla nich właściwy
  • Osoby, które potrzebują pomocy w zdefiniowaniu, na czym polega ich aktualna trudność, czy wyzwanie, z którym się mierzą
  • Osoby, które potrzebują pomocy w zdefiniowaniu, na czym polega ich aktualna potrzeba, czy aspiracja, której doświadczają
  • Osoby, które pragną zorientować się jakie są możliwe kierunki pracy
  • Osoby, które pragną zorientować się jakie są możliwe obszary zmian
  • Osoby, które są zainteresowane doradczym charakterem spotkań

Charakter spotkań

Przebieg spotkań

Konsultacja psychologiczna najczęściej jest pojedynczym spotkaniem. W uzasadnionych przypadkach może obejmować od kilku do kilkunastu spotkań. Podczas spotkania omawiany jest problem. Jest on analizowany przez psychologa wspólnie z klientem. Omawiane są także możliwe kierunki wspólnej pracy oraz możliwe obszary i kierunki zmian. Jeśli przez obie strony zostanie uzyskany konsensus, co do podjęcia się dalej wspólnej pracy, ustalana zostaje częstotliwość spotkań i ich warunki. Szczegółowe zasady spotkań są każdorazowo dostosowane do potrzeb i możliwości klienta, z uwzględnieniem istniejących zasad ogólnych.

Copyright © 2017-2023 Centrum Pomocy Psychologicznej WYGRANY-WYGRANY  |  Polityka prywatności

Gdańsk-Wrzeszcz, Wajdeloty 22a/8  |  kontakt@wygrany-wygrany.pl  |  607 921 321