Warsztaty: Szkoła relacji

Doskonalenie umiejętności relacyjnych

Szkoła relacji przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności budowania dobrych relacji. Relacji, które w obecnym momencie życia są dla nas szczególnie ważne. Może to dotyczyć zarówno relacji partnerskich, rodzinnych, jak i relacji zawodowych. Celem zajęć jest uzyskanie zdolności do budowania relacji, które oparte są na wzajemnym szacunku i zrozumieniu obejmującym obie zaangażowane strony. Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych bliższym zrozumieniem dynamiki relacji, czyli zachodzących w ramach własnych relacji procesów i interakcji, do których należą, między innymi, poziomy i sposoby komunikacji, poczucie i poziomy bliskości, poczucie wolności i współzależności, przejawy siły i słabości, świadomość bycia w konflikcie oraz sposoby jego rozwiązywania. Celem jest zrozumienie obecnego kształtu tworzonych przez siebie relacji, uzyskanie zdolności do zrozumienia mechanizmów tworzących ten kształt, a także zdolności do nadawania swoim obecnym relacjom nowego charakteru, czy dodatkowego wymiaru. Szkoła relacji przeznaczona jest dla osób doświadczających przejściowych trudności oraz osób zainteresowanych doskonaleniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności. Mogą w niej brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i pary.

Informacje podstawowe

Podstawowe informacje dotyczące zajęć

Grupa docelowa

• Osoby i pary obecnie zaangażowane w różne sytuacje relacyjne
• Osoby i pary zainteresowane nadawaniem swoim relacjom nowego charakteru lub dodatkowego wymiaru
• Osoby i pary zainteresowane lepszym rozumieniem dynamiki relacji (wzajemnych procesów i interakcji)
• Osoby i pary doświadczające okresowych trudności i chcące je zrozumieć
• Osoby i pary zainteresowane rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności
• Osoby dążące do pogłębiania świadomości samych siebie w relacjach

Informacje dodatkowe

• Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych powyżej 25 roku życia
• Na zajęciach otrzymuje się materiały i zadania do pracy samodzielnej między spotkaniami

Zakres zajęć

• Poszerzanie świadomości przekonań dotyczących bycia w różnych relacjach
• Rozwijanie rozumienia zagadnień związanych z dynamiką różnych relacji
• Doskonalenie relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności w różnego typu relacjach (z uwzględnieniem ich specyfiki)
• Wspólne pracowanie nad konkretnymi sytuacjami doświadczanymi w relacjach przez poszczególnych uczestników grupy
• Odkrywanie potencjału rozwojowego dostępnego w sytuacjach trudnych w obszarze poszczególnych sytuacji relacyjnych
• Czerpanie z dynamiki interakcji zachodzących w ramach grupy

u

Pytania & odpowiedzi

• W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zajęć zapraszam do kontaktu
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oferowanych usług można znaleźć na stronie FAQ
• Informacje związane z zakresem prowadzonej działalności można znaleźć w artykułach publikowanych na stronie Artykuły

Cele spotkań

Podstawowe cele spotkań

  • Analiza różnych sytuacji relacyjnych
  • Pogłębienie rozumienia dynamiki relacji
  • Udoskonalenie umiejętności interpersonalnych

od 5 października 2019

6 miesięcy

6 weekendowych spotkań

14 godzin (8 godzin w sobotę & 6 godzin w niedzielę) raz w miesiącu

1 260 PLN (1 godzina = 15 PLN, koszt miesięczny = 210 PLN)

Zapisy do grupy

Podstawowe informacje dotyczące zapisów

j

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo lub telefonicznie na adres podany na stronie Kontakt. Zapisy do grupy kończą się wraz z rozpoczęciem się pierwszych zajęć warsztatowych.

Gotowość

Dla osób, które nie mają jeszcze decyzji, a które pragną zorientować się jaki rodzaj pracy, na ten moment, jest najbardziej dla nich właściwy, przeznaczona jest konsultacja psychologiczna.

Zasady spotkań grupy

Podstawowe zasady dotyczące spotkań grupy

Spotkania grupy warsztatowej odbywają się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest na stronie kontakt. Spotkania mają zawsze charakter stacjonarny (nigdy nie odbywają się za pośrednictwem skype’a) .

Zajęcia Szkoły relacji obejmują 6 spotkań weekendowych (84 godziny). Spotkania odbywają się raz w miesiącu w soboty w godz. 10:00-18:00 oraz w niedziele w godz. 10:00-16:00 . Ewentualne zmiany terminów pojedynczych spotkań muszą uzyskać konsensus prowadzącej i wszystkich uczestników grupy.

Przystąpienie do grupy warsztatowej jest równoznaczne, dla dobra wszystkich jej uczestników, z deklaracją uczestnictwa w całości spotkań. Możliwe są pojedyncze nieobecności. O nieobecnościach należy informować najpóźniej 1 dzień przed kolejnym spotkaniem grupy.

Czas trwania pojedynczego spotkania wynosi 14 godzin (8 godzin w sobotę, 6 godzin w niedzielę). Spotkania rozpoczynają się punktualnie. Zalecane jest przybycie 10 minut przed każdym spotkaniem. Czas trwania spotkań nie jest przedłużany ze względu na inne zobowiązania prowadzącej i uczestników grupy.

Koszt zajęć Szkoły relacji wynosi 1 260 PLN (1 godzina = 15 PLN). Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po pierwszym spotkaniu lub przelewem najpóźniej w dniu pierwszego spotkania. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (kwartalnie).

Prowadząca: Alicja Klein

Psycholog: terapeuta & coach & mediator

Witam serdecznie! Nazywam się Alicja Klein. Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą. Zawodowo pracuję jako terapeuta, coach i mediator. Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną od roku 2009. Obecnie pracuję w ramach Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY, którego jestem założycielką oraz w ramach innych organizacji, z którymi współpracuję. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Centrum Mediacji. Działam w ramach Kodeksów Etycznych tych organizacji. Pracuję pod superwizją. Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy…

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest