Terapia par

Pogłębianie kontaktu i relacji z partnerem

Bliskie relacje są dla nas ważne. Pozwalają nam doświadczać samych siebie i otaczającego nas świata w sposób, w który nie możemy zrobić tego w pojedynkę. Są cenne. Są wartościowe. Czasami jednak trudno jest nam korzystać z tego potencjału i realizować go w praktyce, ze względu na dużą ilość napięć, konfliktów, czy poczucia oddalenia i wzajemnego niezrozumienia, których na co dzień w relacji doświadczamy. Czujemy wtedy żal, niespełnienie i tęsknotę za tym, co mogłoby się wydarzyć.

Dla kogo?

Grupa docelowa: pary

Terapia par przeznaczona jest dla osób, które doświadczają konfliktów i napięć w ramach wzajemnej relacji, a które zainteresowane są przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wzajemnego kontaktu, zrozumienia i bliskości. Jest ona także skierowana do osób, które w ramach wzajemnej relacji dążą do głębszego zrozumienia zachodzących procesów i interakcji oraz pragnących rozwijać w ramach tej relacji swoje interpersonalne (relacyjne) umiejętności. Obejmować może ona także sytuacje, kiedy w ramach wzajemnej relacji nie ma jasności co do tego, czy kontynuować dalej związek, czy też nie.

Charakter spotkań

Podstawowe informacje o przebiegu spotkań

Terapia par może mieć charakter krótkoterminowy, skoncentrowana jest wówczas na konkretnym problemie i obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Może mieć ona także charakter długoterminowy i ma wówczas bardziej ogólny charakter, związany z pogłębieniem relacji i zmianą o bardziej kompleksowym charakterze. Taka terapia obejmuje od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Z terapii par można korzystać także w przypadku zainteresowania procesem mediacji i dążenia do wypracowania w jego ramach wspólnego stanowiska. Jest to uzasadnione w przypadku, kiedy wzajemna komunikacja jest zaburzona na tyle, iż uniemożliwia ona stronom konfliktu uczestniczenie w procesie mediacji. Decyzję o przystąpieniu do terapii par można podjąć przed lub w trakcie procesu mediacji. Terapia par może być poprzedzona konsultacją.

Cele spotkań

Podstawowe cele spotkań

  • Przywrócenie w związku poczucia równowagi
  • Pogłębienie relacji i kontaktu z partnerem
  • Rozwinięcie umiejętności relacyjnych

Zasady spotkań

Podstawowe zasady dotyczące spotkań

W celu umówienia się na terapię par proszę skontaktować się telefonicznie lub przesłać informację na adres email. W przypadku kontaktu drogą mailową, odpowiedź zwrotna udzielana jest w ciągu 1 dnia. Dane kontaktowe: telefon: 607 921 321, email: kontakt@wygrany-wygrany.pl.

Standardowy czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 55 minut. Spotkania rozpoczynają się punktualnie. Zalecane jest przybycie 5 minut przed spotkaniem. Czas trwania spotkań nie jest przedłużany ze względu na kolejnych klientów oraz inne zobowiązania terapeuty.

Koszt pojedynczej sesji terapeutycznej wynosi 120 PLN. Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po spotkaniu. W przypadku spotkania odbywającego się za pośrednictwem skype’a płatność dokonywana jest przelewem w dniu przeprowadzonego spotkania.

Sesje terapeutyczne odbywają się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest na stronie kontakt. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem skype’a. Adres skype: wygrany-wygrany.

Standardowo sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Mogą się one jednak odbywać także w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Każdorazowo częstotliwość spotkań terapeuta ustala wspólnie z klientami, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Sesję terapeutyczną należy odwołać drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej 1 dzień przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego wspólnie terminu jest płatne według obowiązującej stawki za pojedynczą sesję.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest