Terapia indywidualna

Pogłębianie kontaktu i relacji z samym sobą

Żyjemy w świecie bardzo szybkich zmian, ogromu otaczających nas informacji, różnorodności poglądów i postaw oraz wielości potencjalnych i rzeczywistych możliwości. Potrzebujemy się w tym wszystkim odnaleźć oraz nadać sobie i swojemu życiu swój własny, unikalny kształt. Czasami jest to proste, czasami jednak wywołuje to w nas wiele wewnętrznych konfliktów i napięć. Gdy tak się dzieje potrzebujemy chwili zatrzymania i refleksji. Refleksji nad tym, co jest obecnie i nad tym, co może się w naszym życiu jeszcze wydarzyć.

Dla kogo?

Grupa docelowa: osoby indywidualne

Terapia indywidualna przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć intrapersonalnych (wewnętrznych), zainteresowanych przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wewnętrznej równowagi, spójności i integralności. Jest ona także skierowana do osób, które dążą do rozwijania umiejętności pogłębiania kontaktu i relacji z samym sobą, do głębszego zrozumienia siebie, do uzyskania większej samoświadomości, większego poczucia decyzyjności i sprawczości oraz osób zainteresowanych rozwijaniem swoich intrapersonalnych umiejętności i budowania poczucia większej autentyczności w kontakcie z innymi osobami.

Charakter spotkań

Podstawowe informacje o przebiegu spotkań

Terapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy, skoncentrowana jest wówczas na konkretnym problemie i obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań. Może mieć także charakter długoterminowy i ma wówczas charakter bardziej ogólny, związany z głębszym samopoznaniem i zmianą o bardziej kompleksowym charakterze. Terapia długoterminowa obejmuje od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Z terapii indywidulanej można korzystać także w przypadku pojawiania się konfliktów relacyjnych. Jest to uzasadnione w przypadku, gdy druga strona relacji nie jest zainteresowana wspólną pracą nad obecnymi w relacji trudnościami lub gdy zauważamy, że tworzymy kolejne lub wiele relacji o podobnym charakterze i podobnych problemach.Terapia indywidualna może być poprzedzona konsultacją.

Cele spotkań

Podstawowe cele spotkań

  • Przywrócenie poczucia wewnętrznej równowagi
  • Pogłębienie relacji i kontaktu z samym sobą
  • Rozwinięcie umiejętności relacyjnych

Zasady spotkań

Podstawowe zasady dotyczące spotkań

W celu umówienia się na terapię indywidualną proszę skontaktować się telefonicznie lub przesłać informację na adres email. W przypadku kontaktu drogą mailową, odpowiedź zwrotna udzielana jest w ciągu 1 dnia. Dane kontaktowe: telefon: 607 921 321, email: kontakt@wygrany-wygrany.pl.

Standardowy czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 55 minut. Spotkania rozpoczynają się punktualnie. Zalecane jest przybycie 5 minut przed spotkaniem. Czas trwania spotkań nie jest przedłużany ze względu na kolejnych klientów oraz inne zobowiązania terapeuty.

Koszt pojedynczej sesji terapeutycznej wynosi 100 PLN. Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po spotkaniu. W przypadku spotkania odbywającego się za pośrednictwem skype’a płatność dokonywana jest przelewem w dniu przeprowadzonego spotkania.

Sesje terapeutyczne odbywają się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest na stronie kontakt. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem skype’a. Adres skype: wygrany-wygrany.

Standardowo sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Mogą się one jednak odbywać także w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Każdorazowo częstotliwość spotkań terapeuta ustala wspólnie z klientem, uwzględniając jego indywidualne potrzeby i możliwości.

Sesję terapeutyczną należy odwołać drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej 1 dzień przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego wspólnie terminu jest płatne według obowiązującej stawki za pojedynczą sesję.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest