Terapia grupowa

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności relacyjnych

Jesteśmy istotami społecznymi. Cenimy sobie swoją unikalność i niezależność, ale ważne są dla nas także relacje z innymi osobami. Czasami udaje nam się nawiązywać relacje, w których czujemy się w dobrym kontakcie z drugą osobą, nie tracąc jednocześnie poczucia własnej prawdy i autentyczności. W innych sytuacjach, czy w relacjach z innymi osobami jest to dla nas trudniejsze. Szukamy wówczas sposobów, aby pozostając w zgodzie z drugą osobą, pozostać równocześnie w zgodzie z samym sobą.

Dla kogo?

Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat funkcjonowania w zakresie tych relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Jest ona skierowana do osób doświadczających poważnych trudności oraz osób zainteresowanych rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności. Terapia grupowa obejmuje dwa typy grup: grupy przeznaczone dla osób indywidualnych oraz grupy przeznaczone dla par, nastawione na analizę interakcji zachodzących w związkach partnerskich.

Charakter spotkań

Podstawowe informacje o przebiegu spotkań

Grupa terapeutyczna stanowi przestrzeń do wnoszenia różnorodnych zagadnień i problemów doświadczanych przez poszczególne osoby w obszarze relacji w codziennym życiu oraz do poszukiwania w stosunku do nich nowych rozwiązań. Pełni ona także rolę naczynia do badania i rozwijania interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi uczestnikami grupy. Grupa terapeutyczna ma charakter zamknięty w celu zapewnienia jej uczestnikom zwiększonego poziomu bezpieczeństwa i bliskości. Zamknięty charakter grupy oznacza, że w trakcie jej trwania skład uczestników nie ulega zmianie.

Być w relacji

Grupa docelowa: Osoby indywidualne

Terapia grupowa przeznaczona dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat funkcjonowania w zakresie tych relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Dotyczy osób będących w relacjach, w których druga strona relacji nie jest zainteresowana wspólną pracą nad zmianą lub nie jest zainteresowana pracą nad zmianą w ramach grupy.

Być w relacji partnerskiej

Grupa docelowa: pary

Terapia grupowa przeznaczona dla par doświadczających konfliktów i napięć w ramach wzajemnej relacji, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat funkcjonowania w jej zakresie i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Dotyczy par, w których obie strony relacji są zainteresowane wspólną pracą nad zmianą i w których obie strony relacji są zainteresowane pracą nad zmianą w ramach grupy.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest