Terapia grupowa: Być w relacji

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności relacyjnych

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat lepszego funkcjonowania w zakresie tych relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Jest ona skierowana do osób doświadczających poważnych trudności oraz osób zainteresowanych rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności. W ramach grupy poszerzane może być teoretyczne i praktyczne rozumienie zagadnień związanych z dynamiką procesów zachodzących w ramach relacji takich jak, między innymi, poziomy i sposoby komunikacji, poczucie i poziomy bliskości, poczucie wolności i współzależności, przejawy siły i słabości, świadomość bycia w konflikcie oraz sposoby jego rozwiązywania, jednak tematy poszczególnych zajęć dostosowane są od potrzeb i obszarów zainteresowań uczestników danej grupy.

Informacje podstawowe

Podstawowe informacje dotyczące zajęć

Grupa docelowa

• Osoby obecnie zaangażowane w trudne sytuacje relacyjne
• Osoby obawiające się doświadczania trudności w relacjach w przyszłości
• Osoby doświadczające trudności w relacjach w przeszłości i zainteresowane obecnie lepszym ich zrozumieniem
• Osoby unikające niektórych relacji ze względu na możliwość wystąpienia w nich trudności (napięć i konfliktów)
• Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności w ramach różnych relacji
• Osoby dążące do pogłębiania świadomości samych siebie w relacjach

Informacje dodatkowe

• Grupa przeznaczona jest dla osób dorosłych powyżej 25 roku życia
• Przystąpienie do grupy terapeutycznej poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną (szczegółowe informacje poniżej)
• Zainteresowani uczestnicy grupy mogą korzystać z równoległej terapii indywidualnej – częstotliwość spotkań ustalana jest przez terapeutę wspólnie z uczestnikiem grupy, uwzględniając jego indywidualne potrzeby i możliwości
• Po zakończeniu spotkań grupy możliwe jest uruchomienie II etapu terapii grupowej w formie kolejnych 12 spotkań – program zostaje dopasowany wówczas do potrzeb uczestników danej grupy
• Uwaga! W sierpniu zajęcia grupowe nie są prowadzone (przerwa wakacyjna)

Zakres zajęć

• Poszerzanie świadomości przekonań dotyczących bycia w relacjach
• Rozwijanie rozumienia zagadnień związanych z dynamiką różnych relacji
• Rozwijanie relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności w różnego typu relacjach (z uwzględnieniem ich specyfiki)
• Wspólne pracowanie nad konkretnymi problemami doświadczanymi w relacjach przez poszczególnych uczestników grupy
• Odkrywanie potencjału rozwojowego dostępnego w sytuacjach trudnych w obszarze poszczególnych sytuacji relacyjnych
• Czerpanie z dynamiki interakcji zachodzących w ramach grupy

u

Pytania & odpowiedzi

• W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zajęć zapraszam do kontaktu
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oferowanych usług można znaleźć na stronie FAQ
• Informacje związane z zakresem prowadzonej działalności można znaleźć w artykułach publikowanych na stronie Artykuły

od 25 września 2019

6 miesięcy

12 popołudniowych spotkań

2 godziny (19:00-21:00) w środę co 2 tygodnie

1 440 PLN (1 godzina = 60 PLN, koszt miesięczny = 240 PLN)

Cele spotkań

Podstawowe cele spotkań

  • Analiza konfliktów i napięć w ramach relacji
  • Pogłębienie rozumienia dynamiki relacji
  • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych

Zasady rozmowy kwalifikacyjnej

Podstawowe zasady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej

W celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną proszę skontaktować się telefonicznie lub przesłać informację na adres email. W przypadku kontaktu drogą mailową, odpowiedź zwrotna udzielana jest w ciągu 1 dnia. Dane kontaktowe: telefon: 607 921 321, email: kontakt@wygrany-wygrany.pl.

Standardowy czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 55 minut. Spotkanie rozpoczyna się punktualnie. Zalecane jest przybycie 5 minut przed spotkaniem. Czas trwania spotkania nie jest przedłużany ze względu na kolejnych klientów oraz inne zobowiązania terapeuty.

Koszt rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 120 PLN. Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po spotkaniu. W przypadku spotkania odbywającego się za pośrednictwem skype’a płatność dokonywana jest przelewem w dniu przeprowadzonego spotkania.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkania dostępny jest na stronie kontakt. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkanie odbywa się za pośrednictwem skype’a. Adres skype: wygrany-wygrany.

Rozmowę kwalifikacyjną należy odwołać drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej 1 dzień przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego wspólnie terminu jest płatne według obowiązującej stawki za pojedynczą rozmowę.

Zasady spotkań grupy

Podstawowe zasady dotyczące spotkań grupy

Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest na stronie kontakt. Spotkania mają zawsze charakter stacjonarny (nigdy nie odbywają się za pośrednictwem skype’a) .

Terapia grupowa obejmuje 12 spotkań popołudniowych (24 godziny). Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w środy w godz. 19:00-21:00. Ewentualne zmiany terminów pojedynczych spotkań muszą uzyskać konsensus terapeuty i wszystkich uczestników grupy.

Przystąpienie do grupy terapeutycznej jest równoznaczne, dla dobra wszystkich jej uczestników, z deklaracją uczestnictwa w całości spotkań. Możliwe są pojedyncze nieobecności. O nieobecnościach należy informować najpóźniej 1 dzień przed kolejnym spotkaniem grupy.

Czas trwania pojedynczego spotkania wynosi 2 godziny. Spotkania rozpoczynają się punktualnie. Zalecane jest przybycie 10 minut przed każdym spotkaniem. Czas trwania spotkań nie jest przedłużany ze względu na inne zobowiązania terapeuty i uczestników grupy.

Koszt terapii grupowej wynosi 1 440 PLN (1 godzina = 60 PLN). Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po pierwszym spotkaniu lub przelewem najpóźniej w dniu pierwszego spotkania. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (kwartalnie).

Prowadząca: Alicja Klein

Psycholog: terapeuta & coach & mediator

Witam serdecznie! Nazywam się Alicja Klein. Z wykształcenia jestem psychologiem i ekonomistą. Zawodowo pracuję jako terapeuta, coach i mediator. Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną od roku 2009. Obecnie pracuję w ramach Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY, którego jestem założycielką oraz w ramach innych organizacji, z którymi współpracuję. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Centrum Mediacji. Działam w ramach Kodeksów Etycznych tych organizacji. Pracuję pod superwizją. Serdecznie zapraszam do wspólnej pracy…

 

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest