Szkoła relacji

Doskonalenie umiejętności relacyjnych

Czasami czujemy się dobrze w relacjach, które tworzymy, ale napotykamy w nich na okresowe trudności lub wyzwania i zastanawiamy się, czy można zrobić coś, co uczyniłoby je bardziej satysfakcjonującymi. Czy możemy być bardziej na siebie uważni, czy potrafimy bardziej słuchać, czy umiemy lepiej komunikować to, o co nam chodzi, czy możliwe jest spokojniejsze rozwiązywanie konfliktów, które prowadzi do konstruktywnych rozwiązań i lepszego wzajemnego zrozumienia. A jeśli tak, to jak to osiągnąć.

Dla kogo?

Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary

Szkoła relacji przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności budowania dobrych relacji. Zarówno relacji partnerskich, rodzinnych, jak i relacji zawodowych. Relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jest ona przeznaczona dla osób zainteresowanych bliższym zrozumieniem zachodzących w ramach własnych relacji procesów i interakcji. Zrozumieniem ich obecnego kształtu oraz zrozumieniem mechanizmów tworzących ten kształt. Jest ona skierowana ponadto do osób chcących nadać swoim obecnym relacjom nowy, dodatkowy wymiar. Przeznaczona jest dla osób doświadczających przejściowych trudności oraz osób zainteresowanych doskonaleniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności. W Szkole relacji mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i pary.

Charakter spotkań

Podstawowe informacje o przebiegu spotkań

Zajęcia w ramach Szkoły relacji mają charakter warsztatowy i treningowy. Stanowią one przestrzeń do wnoszenia przez poszczególne osoby i pary zagadnień dotyczących ich osobistych relacji, stanowiących dla nich obecnie wyzwanie lub niezrealizowany dotychczas potencjał, czyli stwarzających poczucie, że coś więcej mogłoby się wydarzyć w relacji, ale się do tej pory nie wydarza. Na zajęciach badamy i rozwijamy interakcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczestnikami grupy, wspólnie je nazywamy, analizujemy i ćwiczymy w parach lub mniejszych grupach. Zajęcia mają charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie ich trwania skład uczestników nie ulega zmianie.

Warsztaty: Szkoła relacji

Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary

Szkoła relacji jest 6 miesięcznym kursem. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji. Relacji obejmujących zarówno relacje partnerskie, rodzinne, jak i relacje zawodowe. Relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Kurs rozpoczyna się w styczniu. Obejmuje zajęcia o warsztatowo-treningowym charakterze odbywające się raz w miesiącu w weekend.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest