Mediacja par

Rozwiązanie określonego konfliktu

Gdy znajdujemy się na rozstaju dróg, gdy chcemy dokonać w naszym życiu istotnych zmian i gdy potrzebujemy uwzględnić w tym procesie inne osoby, czasami udaje się nam robić to w sposób płynny i satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych stron, a czasami wywołuje to mnóstwo napięć i konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i relacyjnych, czyniąc ten proces zmiany o wiele trudniejszym. W takich sytuacjach osoba z zewnątrz, neutralny obserwator, może być pomocny.

Dla kogo?

Grupa docelowa: pary

Mediacja par przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwiązaniem, w ramach wzajemnej relacji, określonego konfliktu, wypracowaniem w tym zakresie wspólnego stanowiska oraz spisaniem porozumienia stron. Jest ona skierowana głównie do osób, które rozważają lub planują wystąpić o separację lub rozwód. Może ona jednak obejmować także inne zagadnienia związane ze wspólnym funkcjonowaniem w ramach wzajemnej relacji. W uzasadnionych przypadkach proces mediacji może objąć dalszych członków rodziny oraz osoby pozostające w innego typu relacjach, niż relacje partnerskie.

Charakter spotkań

Podstawowe informacje o przebiegu spotkań

Mediacja par może być poprzedzona konsultacją. Konsultacja psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które pragną zorientować się co do możliwości i kierunku dokonywania zmian oraz osób pragnących zorientować się jaki rodzaj pracy, na ten moment, jest najbardziej dla nich właściwy – czy jest to terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia par, czy też mediacja. A także, czy jest możliwe i właściwe, w ich przypadku, obycie rocznego szkolenia w ramach Szkoły relacji.

Cele spotkań

Podstawowe cele spotkań

  • Wspólne stanowisko
  • Porozumienie stron
  • Zrozumnienie drugiej osoby

Zasady spotkań

Podstawowe zasady dotyczące spotkań

W celu umówienia się na sesję mediacyjną proszę skontaktować się telefonicznie lub przesłać informację na adres email. W przypadku kontaktu drogą mailową, odpowiedź zwrotna udzielana jest w ciągu 1 dnia. Dane kontaktowe: telefon: 607 921 321, email: kontakt@wygrany-wygrany.pl.

Standardowy czas trwania sesji mediacyjnej wynosi 120 minut. Spotkania rozpoczynają się punktualnie. Zalecane jest przybycie 5 minut przed spotkaniem. Czas trwania spotkań nie jest przedłużany ze względu na kolejnych klientów oraz inne zobowiązania mediatora.

Standardowo sesje mediacyjne odbywają się raz w tygodniu. Mogą się one jednak odbywać także w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Każdorazowo częstotliwość spotkań mediator ustala wspólnie z klientami, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Sesję mediacyjną należy odwołać drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej 1 dzień przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego wspólnie terminu jest płatne według obowiązującej stawki za pojedynczą sesję.

Sesje mediacyjne odbywają się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest na stronie kontakt. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem skype’a. Adres skype: wygrany-wygrany.

W uzasadnionych przypadkach jednorazowe spotkanie może obejmować więcej niż jedną sesję mediacyjną, czyli więcej niż 120 minut, jednak nie więcej niż jej trzykrotność. Rozwiązanie takie zawiera w sobie 15 minutowe przerwy pomiędzy kolejnymi sesjami.

Koszt pojedynczej sesji mediacyjnej wynosi 200 PLN. Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po spotkaniu. W przypadku spotkania odbywającego się za pośrednictwem skype’a płatność dokonywana jest przelewem w dniu przeprowadzonego spotkania.

j

Proces mediacji zakończony jest w momencie uzyskania porozumienia między klientami (stronami konfliktu). Porozumienie to może zostać sporządzone w formie pisemnej możliwej do przedłożenia w sądzie. Koszt sporządzenia dokumentu wynosi 200 PLN.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest