Coaching relacji

Doskonalenie umiejętności relacyjnych

Możemy mieć poczucie zadowolenia z relacji, które tworzymy, a jednocześnie być w relacji z określoną osobą lub pewnym typem osób, w których napotykamy na powtarzające się trudności, czy wyzwania lub czujemy, że zawierają one w sobie pewien potencjał do rozwoju i zmiany, ale że trudno jest nam samodzielnie ten potencjał uruchomić. Możemy z takich relacji zrezygnować, ale możemy także spróbować je przetransformować poprzez transformację samych siebie.

Dla kogo?

Grupa docelowa: osoby indywidualne

Proponowany coaching jest coachingiem relacji. Jest on skierowany do osób zainteresowanych rozwijaniem swoich relacyjnych (interpersonalnych) umiejętności w ramach relacji z określoną osobą lub większą ilością osób o podobnej strukturze osobowości. Coaching skierowany jest do osób pragnących rozpoznać, w ramach tych relacji, swoje mocne i słabe strony oraz odnaleźć nowe strategie działania pozwalające na działanie bardziej efektywne i na doświadczanie, w ramach tych interakcji, większego poczucia satysfakcji. Jest on skierowany do osób indywidualnych i obejmuje sytuacje, w których druga strona relacji nie jest zainteresowana wspólną pracą nad zmianą.

Charakter spotkań

Podstawowe informacje o przebiegu spotkań

Coaching relacji obejmuje 12 spotkań. Spotkania te podzielone są na 4 obszary: obszar wprowadzenia i zdefiniowania wyzwania w sytuacji relacyjnej, obszar pracy nad określeniem i dopełnieniem mocnych stron klienta w analizowanej sytuacji relacyjnej, obszar pracy nad określeniem i uwzględnieniem słabych stron klienta w analizowanej sytuacji relacyjnej oraz ostatni obszar, obszar określenia nowych strategii działania uwzględniających potencjalne i rzeczywiste szanse i zagrożenia związane z procesem zmiany. W uzasadnionych przypadkach ilość spotkań może zostać zmieniona, każdorazowo jednak zmiana taka musi uzyskać konsensus coacha i klienta. Coaching może być poprzedzony konsultacją.

Cele spotkań

Podstawowe cele spotkań

  • Zdefiniowanie wyzwania w sytuacji relacyjnej
  • Określenie i dopełnienie mocnych i słabych stron
  • Określenie nowych strategii działania

Zasady spotkań

Podstawowe zasady dotyczące spotkań

W celu umówienia się na sesję coachingową proszę skontaktować się telefonicznie lub przesłać informację na adres email. W przypadku kontaktu drogą mailową, odpowiedź zwrotna udzielana jest w ciągu 1 dnia. Dane kontaktowe: telefon: 607 921 321, email: kontakt@wygrany-wygrany.pl.

Standardowy czas trwania sesji coachingowej wynosi 55 minut. Spotkania rozpoczynają się punktualnie. Zalecane jest przybycie 5 minut przed spotkaniem. Czas trwania spotkań nie jest przedłużany ze względu na kolejnych klientów oraz inne zobowiązania coacha.

Koszt pojedynczej sesji coachingowej wynosi 100 PLN. Płatność dokonywana jest gotówką bezpośrednio po spotkaniu. W przypadku spotkania odbywającego się za pośrednictwem skype’a płatność dokonywana jest przelewem w dniu przeprowadzonego spotkania.

Sesje coachingowe odbywają się w Gdańsku-Wrzeszczu. Dokładny adres wraz z mapką lokalizacji spotkań dostępny jest na stronie kontakt. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem skype’a. Adres skype: wygrany-wygrany.

Standardowo sesje coachingowe odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Mogą się one jednak odbywać także w krótszych lub dłuższych odstępach czasu. Każdorazowo częstotliwość spotkań coach ustala wspólnie z klientem, uwzględniając jego indywidualne potrzeby i możliwości.

Sesję coachingową należy odwołać drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej 1 dzień przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego wspólnie terminu jest płatne według obowiązującej stawki za pojedynczą sesję.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest