Usługi

Zakres oferowanych w ramach Centrum usług

Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY przeznaczone jest dla osób indywidualnych oraz par zainteresowanych rozwijaniem swoich intra- i interpersonalnych umiejętności, a także dla osób i par doświadczających okresowych lub długoterminowych trudności i wyzwań w tym zakresie. Usługi oferowane są w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem Skype’a. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej pracy.

"By pożądana zmiana była możliwa".

 

– Z szacunkiem wobec każdego człowieka –

Konsultacja psychologiczna

Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary

Konsultacja psychologiczna przeznaczona jest dla osób pragnących zorientować się co do kierunków możliwych zmian oraz osób pragnących ustalić jaki rodzaj pracy, na ten moment, jest najbardziej dla nich właściwy – czy jest to terapia indywidualna, grupowa, terapia par, czy też mediacja. Lub też, czy bardziej wskazana jest, w ich przypadku, praca o charakterze rozwojowym w ramach coaching’u relacji lub Szkoły relacji.

Terapia indywidualna

Grupa docelowa: osoby indywidualne

Terapia indywidualna przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć wewnętrznych, zainteresowanych przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wewnętrznej równowagi, spójności i integralności. Jest ona także skierowana do osób dążących do głębszego zrozumienia siebie, zainteresowanych rozwijaniem swoich intrapersonalnych umiejętności i budowaniem poczucia większej autentyczności.

Terapia grupowa

Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat funkcjonowania w zakresie tych relacji i rozwijaniem umiejętności dokonywania pożądanych zmian. Jest ona skierowana do osób doświadczających poważnych trudności i osób zainteresowanych rozwijaniem swoich interpersonalnych umiejętności.

Terapia par

Grupa docelowa: pary

Terapia par przeznaczona jest dla osób doświadczających konfliktów i napięć w ramach wzajemnej relacji, zainteresowanych przywróceniem lub pogłębieniem poczucia wzajemnego kontaktu, zrozumienia i bliskości. Jest ona także skierowana do osób, które w ramach wzajemnej relacji dążą do głębszego zrozumienia zachodzących procesów i interakcji i pragnących rozwijać w ramach tej relacji swoje interpersonalne umiejętności.

Mediacja par

Grupa docelowa: pary

Mediacja par przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwiązaniem, w ramach wzajemnej relacji, określonego konfliktu, wypracowaniem w tym zakresie wspólnego stanowiska oraz spisaniem porozumienia stron. Jest ona skierowana głównie do osób, które rozważają lub planują wystąpić o separację lub rozwód. Może ona jednak obejmować także inne zagadnienia związane ze wspólnym funkcjonowaniem w ramach wzajemnej relacji.

Coaching relacji

Grupa docelowa: osoby indywidualne

Coaching relacji skierowany jest do osób zainteresowanych rozwijaniem swoich interpersonalnych umiejętności w ramach relacji z określoną osobą lub większą ilością osób o podobnej strukturze osobowości. Jest on skierowany do osób pragnących rozpoznać, w ramach tych relacji, swoje mocne i słabe strony oraz odnaleźć nowe strategie działania pozwalające na działanie bardziej efektywne i na doświadczanie większego poczucia satysfakcji.

Szkoła relacji

Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary

Szkoła relacji przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności budowania relacji partnerskich, rodzinnych, zawodowych opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz osób dążących do głębszego zrozumienia zachodzących, w ramach tych relacji, procesów i interakcji. Skierowana jest do osób doświadczających przejściowych trudności i osób zainteresowanych doskonaleniem interpersonalnych umiejętności.

Udział w grupie pomógł mi lepiej poznać i zrozumieć siebie. Po każdym spotkaniu czułem się wyciszony i zdystansowany do bieżących spraw. Ten stan trwał na ogół klika dni. Tego dystansu do siebie i swoich spraw nadal chcę się uczyć.

Dariusz

Szansa na przyjrzenie się sobie i swoim reakcjom poprzez autentyczne i szczere wypowiedzi innych, często podobnych, a zarazem mocno innych osób.

Justyna

To, co udało mi się osiągnąć, to większe zrozumienie siebie. Łatwiej mi być w grupie, nawiązywać kontakty. Jestem w nich z dużo mniejszym napięciem niż do tej pory. Dużo mniej stresuje mnie zaczęcie znajomości, czy kontakty z osobami „obcymi”. Mam więcej czegoś takiego, że jestem ok, że mogę wyrażać co lubię, co nie. Jestem bardziej otwarta.

Ewa

Być w relacji to nie tylko on i ona ale też cały zasób osób powiązanych. Warto pozwolić sobie na zatrzymanie i przyjrzenie się sobie w bezpiecznej konfrontacji grupy, która oddaje na czas zajęć swoje zaufanie również i tobie.

Remigiusz

Uczestnictwo w grupie dawało mi poczucie wsparcia w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, także w bardzo trudnej sytuacji walki o prawidłowe relacje w rodzinie mojego męża. Powielę to, co na ostatnich zajęciach już ktoś powiedział – obserwacja osoby prowadzącej dała mi wzór zachowania, postępowania w trakcie wyżej wymienionych sytuacji, ale nie tylko.

Ewa

Standardy pracy

Szacunek & zrozumienie & współpraca

Indywidualne podejście

Podstawą pracy jest indywidualne podejście do każdej osoby i każdej relacji. Zakłada ono, że każda osoba i każda relacja jest unikalna i niepowtarzalna oraz że znajduje się ona w innym miejscu procesu zmiany, a co za tym idzie, że potrzebuje ona jedynie dla siebie właściwych rozwiązań.

Dobrowolność

Klient uczestniczy w procesie terapii i procesie mediacji z własnej woli. Ważne jest aby decyzja ta nie była efektem nacisku osób trzecich. Klient ma możliwość zakończenia procesu terapii i procesu mediacji na każdym etapie jego trwania. Warunkiem jest powiadomienie o tym terapeuty i mediatora odpowiednio wcześniej przed kolejnym spotkaniem.

Współpraca

Proces zmiany wymaga zaangażowania wszystkich stron. Ważna jest współpraca pomiędzy terapeutą a klientem, mediatorem a klientem oraz pomiędzy samymi klientami. Brak gotowości do współpracy jest czynnikiem dyskwalifikującym, uniemożliwia bowiem uzyskanie pozytywnych rezultatów końcowych.

Bezstronność

Proces terapii i proces mediacji nie jest podejmowany, jeżeli klient jest osobą spokrewnioną lub pozostaje w innego typu związkach lub zależnościach z terapeutą i mediatorem. W przypadku terapii i mediacji par, obie strony konfliktu mają równe prawa i są przez terapeutę i mediatora traktowane jednakowo.

Poufność

Informacji uzyskanych w procesie terapii i procesie mediacji terapeuta i mediator nie przekazują osobom trzecim. Jeśli w wyniku procesu mediacji porozumienie stron zostanie sporządzone w formie pisemnej, dokument ten zostanie przekazany wyłącznie klientom, chyba że zdecydują inaczej sami klienci.

Szacunek

Podstawą relacji terapeutycznej oraz relacji mediacyjnej jest wzajemny szacunek. Szacunek pomiędzy terapeutą a klientem, mediatorem a klientem, a także wzajemny szacunek pomiędzy klientami. Wzajemny szacunek stanowi podstawę dla pomyślnego przebiegu procesu terapii i procesu mediacji.

Akceptacja

Warunkiem rozpoczęcia procesu terapii i procesu mediacji jest akceptacja przez klienta osoby terapeuty i osoby mediatora, a także akceptacja standardów jego pracy i zasad prowadzonych spotkań. Klient ma możliwość zaproponowania innych rozwiązań, muszą być one jednak każdorazowo zaakceptowane przez terapeutę i mediatora.

Neutralność

Terapeuta i mediator nie jest stroną intra- czy interpersonalnego konfliktu klienta i nie jest zainteresowany żadnym konkretnym rozwiązaniem. Wypracowane rozwiązanie ma być możliwie najkorzystniejsze dla samego klienta. Pojawiające się ze strony terapeuty i mediatora rozwiązania są jedynie propozycjami pozostającymi do rozpatrzenia i decyzji klienta.

Bezinteresowaność

Terapeuta i mediator otrzymuje za swoją usługę wynagrodzenie. Jego praca nie jest wykorzystywana do osiągania żadnych dodatkowych korzyści. Dotyczy to zarówno korzyści wynikających z relacji z klientami, jak i korzyści wynikających z wypracowanych w procesie terapii i procesie mediacji rozwiązań.

Profesjonalizm

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług stale podnoszone są kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia procesu terapii i procesu mediacji. Odbywa się to w oparciu o praktyczne doświadczenie zawodowe, specjalistyczne szkolenia, literaturę przedmiotu oraz w oparciu o proces superwizji.

Cennik

Ceny uczestnictwa w poszczególnych zajęciach

Terapia indywidualna

1 spotkanie
PLN100/ 55 min.
 • Grupa docelowa: osoby indywidualne
 • Cel: Rozwijanie umiejętności pogłębiania relacji z samym sobą
 • Ilość spotkań: ustalana indywidualnie
 • Koszt całkowity: zależny od ilości spotkań

Terapia grupowa

1 spotkanie
PLN100/ 2 godz.
 • Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary
 • Cel: Rozwijanie umiejętności bycia w relacjach z innymi osobami
 • Ilość spotkań: 12 (okres 6 miesięcy)
 • Koszt całkowity: 1 200 PLN

Terapia par

1 spotkanie
PLN120/ 55 min.
 • Grupa docelowa: pary
 • Cel: Rozwijanie umiejętności pogłębiania relacji z partnerem
 • Ilość spotkań: ustalana indywidualnie
 • Koszt całkowity: zależny od ilości spotkań

Mediacja par

1 spotkanie
PLN200/ 2 godz.
 • Grupa docelowa: pary
 • Cel: Dążenie do rozwiązania w relacji partnerskiej określonego konfliktu
 • Ilość spotkań: ustalana indywidualnie
 • Koszt całkowity: zależny od ilości spotkań

Coaching relacji

1 spotkanie
PLN100/ 55 min.
 • Grupa docelowa: osoby indywidualne
 • Cel: Doskonalenie umiejętności bycia w relacji z określoną osobą
 • Ilość spotkań: 12 (okres 3-6 miesięcy)
 • Koszt całkowity: 1 200 PLN

Szkoła relacji

1 spotkanie
PLN200/ 8 godz.
 • Grupa docelowa: osoby indywidualne & pary
 • Cel: Doskonalenie umiejętności budowania relacji z innymi osobami
 • Ilość spotkań: 9 (okres 9 miesięcy)
 • Koszt całkowity: 1 800 PLN

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest