FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W ramach Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRANY stworzony został prosty dostęp do podstawowych informacji, umożliwiający łatwiejsze korzystanie z usług. Wszystkie, pochodzące od klientów, spostrzeżenia i sugestie w tym zakresie są mile widziane i w miarę możliwości uwzględniane. Jeśli jednak uzyskane w ten sposób informacje okażą się niewystarczające, serdecznie zapraszam do kontaktu.

"By podążać w pożądanym kierunku".

 

– Z szacunkiem wobec każdego człowieka –

Pytania & odpowiedzi

Dopasowanie charakteru usługi do faktycznej potrzeby

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu terapii, zarówno terapii indywidualnej, par, jak i terapii grupowej oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące coaching’u, procesu mediacji, czy też zajęć w ramach Szkoły relacji mają na celu pomóc w podjęciu decyzji, jaki rodzaj usług, na ten moment, jest najbardziej dostosowany do potrzeb.

Kiedy zdecydować się na konsultację psychologiczną?

Skorzystanie z konsultacji psychologicznej jest wskazane w przypadku, kiedy nie posiadamy pewności co do tego, jaki rodzaj usług, na ten moment, jest najbardziej dostosowany do naszych potrzeb, czy jest to terapia indywidualna, par, grupowa, mediacja, czy też zajęcia o bardziej rozwojowym charakterze, jak coaching, czy Szkoła relacji. Jest ona także wskazana w przypadku, kiedy potrzebujemy pomocy we wstępnym określeniu, na czym polega aktualna trudność, czy wyzwanie, z którymi się mierzymy lub na czym polega niezrealizowana potrzeba, czy aspiracja, którą posiadamy oraz jakie są możliwe kierunki pracy nad nimi i jaki jest możliwy zakres zmian.

Kiedy zdecydować się na terapię indywidualną?

Skorzystanie z terapii indywidualnej jest wskazane w przypadku, kiedy doświadczamy konfliktów i napięć wewnętrznych. Mogą się one przejawiać poczuciem niepokoju, nerwowości, trudnością z koncentracją, trudnością ze spaniem, chęcią wycofania się z relacji, chęcią wycofania się z określonych aktywności, nadmiernym, kompulsywnym działaniem, poczuciem braku kontroli nad określonymi zachowaniami, myślami, emocjami, etc. Wskazana jest ona, kiedy naszym celem jest przywrócenie lub pogłębienie poczucia wewnętrznej równowagi, spójności i integralności, głębsze zrozumienie siebie i swojego zachowania, stanie się osobą bardziej naturalną i prawdziwą, zarówno w relacji ze sobą, jak i z innymi osobami, a także kiedy jesteśmy zainteresowani zrozumieniem mechanizmów, które stoją za tymi procesami.

Kiedy zdecydować się na terapię grupową?

Skorzystanie z terapii grupowej jest wskazane w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani pracą w ramach zachodzących między uczestnikami grupy interakcji, wymianą poglądów i doświadczeń, obserwacją siebie w grupie i uczeniem się nowych zachowań oraz wspólną pracą uczestników grupy nad wybranym zagadnieniem. W przypadku bardzo silnych konfliktów i napięć wewnętrznych wskazane jest odbycie najpierw terapii indywidualnej. Terapia indywidualna może być również prowadzona jako terapia wpierająca pracę w ramach grupy i odbywać się równolegle do terapii grupowej. Jeśli prowadzona jest przez dwóch różnych terapeutów, oboje terapeuci powinni zostać o tym powiadomieni.

Kiedy zdecydować się na terapię par?

Skorzystanie z terapii par jest wskazane w przypadku, kiedy doświadczamy silnych napięć i konfliktów w ramach relacji partnerskiej. Jest ona wskazana wówczas, kiedy nie rozumiemy tej sytuacji, kiedy mamy poczucie ponoszenia wysokich kosztów związanych z tym stanem rzeczy i kiedy nie potrafimy odnaleźć lub zastosować innych form współistnienia i współdziałania. Jest ona wskazana także wówczas, kiedy jesteśmy zainteresowani bliższym przyjrzeniem się mechanizmom i interakcjom zachodzącym w ramach wzajemnej relacji, gdy zależy nam na jej pogłębieniu, na poczuciu większej bliskości i poprawie wzajemnej komunikacji. Jest ona wskazana jedynie wtedy, gdy obie strony relacji są zainteresowane wspólną pracą nad zmianą.

Kiedy zdecydować się na mediację par?

Skorzystanie z mediacji par jest wskazane w przypadku, kiedy para zainteresowana jest rozstrzygnięciem jasno zdefiniowanego konfliktu. Dotyczy to takich sytuacji, jak ustalenie określonych rozwiązań dotyczących planowanego rozwodu, separacji, opieki nad dzieckiem, czy podziału majątku, ale także innych sytuacji, niekoniecznie związanych z planowanym rozwodem, czy separacją, a wymagających rozstrzygnięcia, ze względu na istniejący lub potencjalnie mogący zaistnieć znaczący konflikt interesów. Wskazana jest także w przypadku, kiedy stronom konfliktu zależy na uzyskaniu porozumienia stron w formie pisemnej.

Kiedy zdecydować się na coaching relacji?

Skorzystanie z coaching’u relacji jest wskazane w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani rozwinięciem swoich interpersonalnych umiejętności i znalezieniem nowych sposobów funkcjonowania w ramach relacji z określoną osobą lub większą ilością osób o podobnej strukturze osobowości, relacji stanowiących dla nas trudność, wyzwanie lub inspirację do rozwoju i zmiany. Jest ona wskazana w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani pracą nad własną zmianą w tym zakresie, wiedząc równocześnie, że druga strona relacji nie jest bezpośrednio zainteresowana pracą nad zmianą własną.

Kiedy zdecydować się na zajęcia w Szkole relacji?

Skorzystanie z zajęć w ramach Szkoły relacji wskazane jest w przypadku, kiedy jesteśmy zainteresowani doskonaleniem swoich interpersonalnych umiejętności. Wskazane jest ono zatem, kiedy napotykamy na okresowe trudności i wyzwania w obecnych partnerskich, rodzinnych lub zawodowych relacjach, kiedy chcemy w obszarze tych relacji rozwijać się i zmieniać, a także kiedy jesteśmy zainteresowani poznawaniem zachodzących w ramach tych relacji mechanizmów i interakcji. W przypadku bardzo silnych konfliktów i napięć relacyjnych wskazane jest odbycie najpierw terapii par lub terapii indywidualnej.

W jaki sposób umówić się na pierwsze spotkanie?

W celu umówienia się na pierwsze spotkanie proszę skontaktować się telefonicznie lub przesłać informację na adres email. W zapytaniu wysyłanym drogą smsową lub mailową proszę podać preferowany oraz opcjonalny dzień spotkania wraz z przedziałem czasowym, według przykładu podanego poniżej. Umożliwi to szybsze ustalenie dogodnego dla obu stron terminu. Odpowiedź zwrotna zostanie udzielona w ciągu 1 dnia. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.

Przykład
Preferowany dzień spotkania: wtorek, godz. 17:00-20:00, środa, godz. 17:00-19:00
Opcjonalny dzień spotkania: piątek, godz. 16:00-18:00.

Gdzie odbywają się spotkania?

Spotkania odbywają się w Centrum Rozwoju Relacji WYGRANY-WYGRNY w Gdańsku-Wrzeszczu. Ulica Wajdeloty zlokalizowana jest niedaleko Dworca SKM, po stronie Galerii Metropolia. Budynek znajduje się od Dworca SKM w odległości 5 minut. Dla osób spoza Trójmiasta lub osób preferujących taką formę, spotkania odbywają się za pośrednictwem Skype’a. Zapraszam do zapoznania się z dokładnym adresem lokalu wraz z jego zdjęciem i mapką dojazdu do niego oraz adresem Skype na stronie Kontakt.

Ile czasu trwa jedno spotkanie?

Standardowo jedno spotkanie trwa 55 minut. W przypadku terapii grupowej oraz mediacji, jedno spotkanie trwa 2 godziny. Pojedyncze spotkanie w ramach Szkoły relacji trwa 8 godzin (sobota). W uzasadnionych przypadkach czas trwania pojedynczego spotkania może ulec zmianie. Musi to jednak być odpowiednio wcześniej uzgodnione z osobą prowadzącą spotkanie.

Ile czasu trwa cały cykl spotkań?

Konsultacja psychologiczna najczęściej jest pojedynczym spotkaniem. W uzasadnionych przypadkach obejmuje ona do kilku spotkań. Terapia grupowa obejmuje 12 spotkań (okres 6 miesięcy: 2 spotkania w miesiącu, każde spotkanie trwa 2 godziny), Szkoła relacji obejmuje 9 spotkań (okres 9 miesięcy: 1 spotkanie w miesiącu, każde spotkanie trwa 8 godzin). Ilość spotkań w przypadku pozostałych usług ustalana jest każdorazowo przez osobę prowadzącą spotkania wraz z klientem tak, aby uwzględnić zarówno indywidualne potrzeby danego klienta, jak i organizacyjne możliwości osoby prowadzącej spotkania.

W jaki sposób odwołać spotkanie?

Spotkanie należy odwołać najpóźniej 1 dzień przed ustalonym wspólnie terminem. Spotkanie odwołane w dniu ustalonego terminu jest płatne według obowiązującej stawki za pojedyncze spotkanie. Ceny poszczególnych usług zawarte są w cenniku na stronie Usługi.

Jaki jest koszt jednego spotkania lub całego cyklu spotkań?

Aktualna cena pojedynczego spotkania lub całego cyklu spotkań (w przypadku terapii grupowej i Szkoły relacji) podane są w cenniku na stronie Usługi.

Skontaktuj się

Zapraszam do nawiązania kontaktu

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do nawiązania kontaktu.

 

Obserwuj

Zapraszam do przeglądania aktualności

W celu otrzymywania aktualności ze strony proszę o zapisanie się do Newslettera wpisując poniżej swój adres email.

Pin It on Pinterest